Dobra energia dla wszystkich - Aktualności - Przechlewo24
	
	
	
	
	
	
	
		
	
		
		
			
		
	
	
	
	
	
		

Dobra energia dla wszystkich

Wyświetleń: 3751 | Data dodania: 21/04/2012 20:46:28

Przechlewo jest gminą gdzie ochrona i kształtowanie środowiska stanowi od wielu lat jeden z priorytetowych kierunków rozwoju.

             „Dobra energia dla wszystkich” to tegoroczne hasło Światowego Dnia Ziemi, który obchodzić będziemy 22 kwietnia. Dzień ten ma przypominać o potrzebie ochrony klimatu, zapobieganiu efektowi cieplarnianemu i zwiększaniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Źródłami takimi są między innymi: promieniowanie słoneczne (energia słoneczna), energia wiatru (energia wiatrowa), biomasa (energia spalania roślin).

      Gmina Przechlewo może poszczycić się wieloma technologiami, które charakteryzują się brakiem emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń do środowiska naturalnego.

 Ponad 10 lat temu zmodernizowano przechlewską kotłownię z węglowej na opalaną słomą, która jest paliwem odnawialnym. Emisja dwutlenku siarki jest bardzo niska, a zawartość tlenków azotu w spalinach jest trzy razy niższa niż w przypadku kotła węglowego.

Na terenie gminy Przechlewo w miejscowościach Płaszczyca i Pawłówko działają biogazownie rolnicze Poldanoru SA. Planowane są kolejne w Przechlewie i Dobrzyniu.  Do produkcji  biogazu i energii odnawialnej w biogazowni wykorzystuje się m.in. odchody zwierzęce.

W 107 gospodarstwach domowych na terenie naszej gminy założono systemy solarne podgrzewające bieżącą wodę. Beneficjentem całego przedsięwzięcia było Przechlewskie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych, a partnerem projektu "Słoneczna energia odnawialna dla gminy Przechlewo"  Gmina Przechlewo.

Powstały także lampy solarne i hybrydowe wykorzystujące energię słoneczną i wiatr do oświetlania dróg. Kolejnych 15 lamp będzie zamontowane już w bieżącym roku.

              Dzięki działaniom inwestycyjnym mającym na celu ochronę środowiska Gmina Przechlewo otrzymała wiele nagród.

W roku 2008  statuetkę i honorowy tytuł „Lider Polskiej Ekologii 2008”. Tytuł „Lidera Polskiej Ekologii” nadawany przez Ministra Środowiska jest uhonorowaniem tych wszystkich, którzy przyczyniają się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, oszczędności energii, zmniejszenia zużycia zasobów naturalnych, ochrony przyrody.

W 2009 roku Gmina Przechlewo była laureatem Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku i utrzymywała ten tytuł do roku 2011. Do zadań realizowanych w tym zakresie należą ochrona powietrza, oczyszczanie ścieków, selektywna zbiórka odpadów i ich zagospodarowanie oraz ochrona naturalnych zasobów przyrody. W konkursie oceniane były  zarówno innowacyjne projekty dotyczące rozwiązań technicznych i inwestycji w dziedzinie ochrony środowiska, jak i przedsięwzięcia z zakresu edukacji  ekologicznej.

„Lider Zielonej Energii” to kolejny tytuł przyznany naszej gminie w 2011 roku za wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii.

W roku bieżącym Gmina Przechlewo uzyskała najwyższe wyróżnienie, jakie można uzyskać w Narodowym Konkursie Ekologicznym "Przyjaźni Środowisku". Certyfikat „Mecenas Polskiej Ekologii” został nadany przez Przewodniczącą Narodowej Rady Ekologicznej – Annę Komorowską. Idea konkursu opierała się na założeniu, że promowanie obywatelskich postaw proekologicznych ma równie fundamentalne znaczenie jak wdrażanie przyjaznych środowisku technologii. W konkursie oceniane były zarówno innowacyjne projekty dotyczące rozwiązań technicznych i inwestycji w dziedzinie ochrony środowiska, jak i przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej.

             Działania inwestycyjne potwierdzają jednoznacznie, że Przechlewo jest gminą gdzie ochrona i kształtowanie środowiska stanowi od wielu lat jeden z priorytetowych kierunków rozwoju.

 

 

Ciekawostki:

*Korzenie Dnia Ziemi wiążą się z obserwacją przesilenia letniego  (dzień trwa tyle samo co noc) ‑ równonocy wiosennej na Półkuli Północnej, a równonocy jesiennej na Półkuli Południowej.

* Inicjatorem Dnia Ziemi w Polsce był poseł Jan Rzymełka z Katowic – w 1990 stanął on na czele sztabu ekologów, którzy przygotowali pierwsze polskie publikacje dotyczące święta Matki Ziemi.

* Pierwsze obchody Dnia Ziemi w Warszawie odbyły się w roku 1990.

* W Polsce bardziej popularna stała się data 22 kwietnia ze względu na kapryśną aurę, która często zniechęcała w marcu do udziału w imprezach plenerowych.

 

 

mf

Podziel się

panel użytkownika

Login

Hasło
Zapomniałem hasła | Rejestracja

średnie kursy walut (2018-11-14)

1CHF3,77470,3%
1SEK0,4180,41%
1EUR4,29540,09%
1DKK0,57570,09%
1USD3,81140,4%
1GBP4,94240,2%

masz sugestię?

Napisz do nas!